11/5/54

ความหมายของ... ผลไม้

ผลไม้   หมายถึง
ผลที่เกิดจากการขยายพันธุ์โดยอาศัยเพศของพืชบางชนิด ซึ่งมนุษย์สามารถรับประทานได้และส่วนมาก
จะไม่ทำเป็นอาหารคาว ตัวอย่างผลไม้ เช่น ส้ม แอปเปิ้ล กล้วย มะม่วง ทุเรียน รวมถึง มะเขือเทศ
 ที่สามารถจัดได้ว่าเป็นทั้งผัก และผลไม้


ผลไม้นานาชนิด
ที่มา:http://www.thainame.net/weblampang/pawatida/p10.html

ผลไม้ในความหมายพฤกษศาสตร์กับผลไม้ในความหมายทั่วไป 
ผลไม้ในความหมายทั่วไป หมายถึงผลไม้ที่
สามารถรับประทาน โดยไม่ต้องนำไปปรุงใน
ครัวก่อนแต่มีรสชาติที่ดีซึ่งอาจจะต้อง
ปอกเปลือกก่อนรับประทานดังนั้นอาหาร
หลายชนิดจึงเป็นผลไม้ในเชิงพฤกศาสตร์
แต่กลับถูกจัดว่าเป็นผักในเชิงการทำครัว
อันได้แก่ผลของพืชจำพวกฟัก (เช่น ฟักทอง
 แฟง และ แตงกวา), มะเขือเทศ, ถั่วลันเตา
, ถั่วฝักยาว, ข้าวโพด, พริกหยวก, เครื่องเทศ

คำว่าผลไม้
         ผลไม้ = ผล + ไม้      คำนี้จึงสามารถอธิบายได้ว่า สิ่งที่เป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตจำพวกพืช
โดยลักษณะรวมๆ จะมีรูปทรงคล้ายทรงกลมหรือทรงรีซึ่งอาจมีความแตกต่างกันบ้างตามสายพันธุ์
ดยปกติผลไม้จะต้องมีเปลือกหรือมีสิ่งที่ห่อหุ้มเนื้อที่อยู่ข้างใน ซึ่งมักจะถูกนำไปรับประทานโดยมนุษย์
หรือสัตว์ ในส่วนของการเจริญเติบโต สามารถขยายพันธุ์ได้โดยดอก เมล็ด หรือ อื่นๆซึ่งผลไม้
ที่ออกมานี้ ตอนแรกจะมีขนาดเล็กและมักจะไม่ค่อยถูกนำมารับประทานโดยมนุษย์ แต่เมื่อเติบโต
จนสุกงอมจะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิม คือ เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง มีกลิ่นหอม
 และรสหวาน เป็นต้น    

ผลไม้ต่างๆ
ที่มา:http://www.ran4u.com/home.do?clubId=299

อ้างอิงข้อมูล : http://www.fruit-fruit.ob.tc/fruit1.html..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น